2 PHÒNG NGỦ

SƠ ĐỒ CĂN HỘ

(*) Ghi Chú: Các cặp căn hộ được sắp xếp dưới đây hoàn toàn giống nhau về Thiết Kế và Diện Tích.

| CĂN HỘ A1 và CĂN HỘ A10: 73.68 M2 
  
| CĂN HỘ A2 và CĂN HỘ A11: 66.82 M2 
  
| CĂN HỘ A3 và CĂN HỘ A12: 70.41 M2 
 


 

| CĂN HỘ A4 và CĂN HỘ A13: 70.02 M2 
  
| CĂN HỘ A5 và CĂN HỘ A14: 65.96 M2 
  
| CĂN HỘ A6 và CĂN HỘ A15: 67.25 M2 
  
| CĂN HỘ A7 và CĂN HỘ A16: 72.22 M2 
  
| CĂN HỘ A8 và CĂN HỘ A17: 68.06 M2 
  
| CĂN HỘ B1 và CĂN HỘ B2: 75.30 M2