THÁP HR3

SƠ ĐỒ CĂN HỘ

l MẶT BẰNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH THÁP HR3:
Tầng điển hình của dự án nằm ở tầng 4-30. Diện tích từ: 57m2, 61m2, 63m2, 66m2, 68m2, 75m2. (Thông Thủy)
Tất cả căn hộ tại HR3 đều được thiết kế 2 Phòng Ngủ


 

 

| THIẾT KẾ CHI TIẾT CĂN HỘ HR3:

(*) Ghi Chú: Các cặp căn hộ được sắp xếp dưới đây hoàn toàn giống nhau về Thiết Kế và Diện Tích.

| CĂN HỘ A1 và CĂN HỘ A12: 72.7 M2 


 
| CĂN HỘ A2 và CĂN HỘ A13: 60.7 M2 

 
| CĂN HỘ A3 và CĂN HỘ A14: 69.6 M2 


 
| CĂN HỘ A4 và CĂN HỘ A15: 70.9 M2 

 
| CĂN HỘ A5 và CĂN HỘ A16: 65.2 M2 

 

| CĂN HỘ A6 và CĂN HỘ A17: 70.3 M2 
 
| CĂN HỘ A7 và CĂN HỘ A18: 77.4 M2 

 
| CĂN HỘ A8 và CĂN HỘ A19: 66.2 M2 


 
| CĂN HỘ A9 và CĂN HỘ A20: 65.5 M2 

 
| CĂN HỘ A10 và CĂN HỘ A21: 64.3 M2

 
| CĂN HỘ A11 và CĂN HỘ A22: 59.6 M2

 
| CĂN HỘ B1 và CĂN HỘ B2: 79.2 M2